Home | Russian
News
 


Our projects

Новости
«РЖД Интернешнл» д.o.o. учествује у изложби EXPO-RUSSIA SERBIA 2016
15.01.2017

«РЖД Интернешнл» д.о.о. је специјализована инжењеринг компанија  у саставу холдинга «Руске железнице» («РЖД»), која нуди читав комплекс услуга и технологија у области железничке изградње – од почетне фазе пројектовања и детаљне израде пројекта до потоње реализације «кључ у руке» у било којој земљи света. «РЖД Интернешнл» д.о.о.  се ослања на акумулирано интелектуално и практично искуство у домаћој железничкој индустрији, на напредне руске и иностране технологије, а такође користи најсавременију опрему и технологије водећих домаћих и светских произвођача. За многе правце компанија у свом арсеналу поседује техничка решења,  која немају аналога у свету. Постојање вишегодишње праксе и школе свеобухватне изградње железничке инфраструктуре у најразличитијим климатским и геолошким условима, као и њеног ефикасног и безбедног коришћења је неоспорна предност.
«РЖД Интернешнл» пружа следећи комплекс услуга: предпројектна истраживања и пројектовање; процена могућности реализације пројекта; израда концепција развоја; дизајнирање; изградња железничке инфраструктуре; електрификација; изградња путничких станица и теретних терминала; испорука железничких композиција,  опреме за сигнализацију и комуникацију (СС и ТТ); техничко одржавање инфраструктуре и контрола саобраћаја; обука  иностраних стручњака и др.

Все новости